Příspěvky
Sokol Mšené lázně
pro rok 2022

Všechny oddíly jsou vedené pod sokolskou všestrannosti a ze všestrannosti vycházejí.
Základní příprava v těchto oddílech je postavená na všestranné přípravě a pak se rozvíjí sportovní aktivita.

Příklad:
Dospělý ćlen je aktivní v oddílech fotbal a futsal.

  • Tento člen fotbalu použivá hrací plochu hřiště, sportovní kabiny, má připravené vyprané dresy, v rámci fotbalu se účastní tréninku a zápasu na fotbalovém hřišti a v případě, že v zimě probíhá zimní příprva využívá sokolovnu a v ní velkou tělocvičnu.

  • Jako člen futsalu má zajištěné 1x týdně prostor v sokolovně ve velké tělocvičně a spolu s oddílem se účastní jeho akcí.

  • je členem České obce sokolské

Celkem tedy platí za celý rok 500.- Kč poplatek za ČOS a za každý oddíl 1000.- Kč. Tedy celkem 2500.- Kč.
Pokud by se jednalo o mládež do 18 let tak při účasti ve stejných oddílech zaplatí 200.- ČOS a 500.- za každý oddíl,
tedy celkem 1200.- Kč. Za rok.


Příspěvky od zdravotních pojišťoven.


Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP –
info zde, Formulář OZP
přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů, např. VZP přispívá 500 Kč dospělým a 800 dětem. ZPMVČR přispívá dětem na sport 1500 Kč .

NOVINKA:
Doklad o zaplacení bude od 16. 2. 2022 posílat informační systém České obce sokolské automatický svým registrovanm členům na e-mail, pokud jste ho vyplnili na přihlášce.Zaplacené členské příspěvky Sokol Mšené lázně pro rok 2021.