Příspěvky
Sokol Mšené lázně
pro rok 2023


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 28.2. na účet2500886660/2010Do poznámky uveďte: příspěvek 2023 příjmení rok narození


příklad: Příspěvek 2023 NOVAK 1981Variabilní symbol je číslo podle tabulky níže a dle hlavního oddílu kde je člen aktivní.Děti aktivní v jednom oddílu platí 900,- Kč /rok (300,- ČOS, 600,- za 1 oddíl)

V případě, že dítě je ve více oddílech, tak za každý oddíl je příspěvek na činnost oddílu 600,-Dospělí aktivní v jednom oddíle platí 1800,- Kč /rok (600,- ČOS, 1200,- za 1 oddíl)


DŮCHODCI NAD 65 LET platí jen poplatek ČOS ve všech oddílech 300,- Kč/rok


Všechny oddíly jsou vedené pod sokolskou všestrannosti a ze všestrannosti vycházejí.
Základní příprava v těchto oddílech je postavená na všestranné přípravě a pak se rozvíjí sportovní aktivita.

Příklad:

Dospělý ćlen je aktivní v oddílech fotbal a futsal.


Tento člen fotbalu použivá hrací plochu hřiště, sportovní kabiny, má připravené vyprané dresy, v rámci fotbalu se účastní tréninku a zápasu na fotbalovém hřišti a v případě, že v zimě probíhá zimní příprva využívá sokolovnu a v ní velkou tělocvičnu.


Jako člen futsalu má zajištěné 1x týdně prostor v sokolovně ve velké tělocvičně a spolu s oddílem se účastní jeho akcí. Je členem České obce sokolské.


Celkem tedy platí za celý rok 600.- Kč poplatek za ČOS a za každý oddíl 1200.- Kč. Tedy celkem 3000.- Kč.


Pokud by se jednalo o mládež do 18 let tak při účasti ve stejných oddílech zaplatí 300.- ČOS a 600.- za každý oddíl, tedy celkem 1500.- Kč za rok.ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023


Členské příspěvky jsou základní příjmy pro fungování organizace. Výše členských příspěvků je do ČOS je schválená ve stanovách ČOS.


Takto nízké členské příspěvky především u mláděže do 18 let jsou možné jenom díky velké podpoře ze strany zastupitelů obce Mšene-lázně a příspěvků Národní sportovní agentury.


Minimální počet členů v jendom oddíle, který má zájem v rámci činnosti používat jednou týdně v sokolovně velkou tělocvičnu je stanoven pro rok 2023 na 10 platících členů.


V případě, že oddíl nemá 10 platných členů platí ya každý pronájem sportoviště částku podle platného ceníku pro veřejnost. Vznik platného oddílu potvrzuje svým rozhodnutím výbor jednoty.


Příspěvky od zdravotních pojišťoven


Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP – info zde, Formulář OZP
přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů, např. VZP přispívá 500 Kč dospělým a 800 dětem. ZPMVČR přispívá dětem na sport 1500 Kč .


Potvrzení o Vašem zaplacení členského příspěvku, pro Vaší zdravotní pojišťovnu, Vám vystavíme na vyžádaní, po zaplacení Vašeho příspěvku. kontaktujte: zslaninova@sokol.eu

Zaplacené členské příspěvky Sokol Mšené lázně pro rok 2021.