Klubík / Rodiče s dětmi

Trenérky - Petra Hujová, Martina Procházková


Pátek 9:00 - 10:30 ( trenérky si vyhrazují právo na zkrácení cvičební jednotky dle programu)


Pro rok 2023 přijímáme nové členy do tohoto oddílu!! Po dohodě i jiná věková kategorieŠkolní rok 2022/2023

Cvičení je určené pro děti do 3let , lze se i individuálně domluvit na přijetí jiné věkové kategorie.

Cvičení má za cíl hlavně začít rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek.

Náš oddíl má také za úkol připravit naše nejmenší sportovce na kolektiv. Školky, školy, družiny a kroužky. Tento oddíl nabízí možnost zapojení maminek do sportovní výchovy svých dětí.

V rámci oddílu se věnujeme pohybovým říkankám. Sestavujeme dětem originální opičí dráhy za doprovodu dětské lidové hudby. Využíváme při hodinách např. míče, žíněnky, obruče, senzomotorickou podložku, sadu pro trénink rovnováhy pro malé děti, padák...ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

1, Dochvilnost – nechodit pozdě, nechodit moc brzy

2, Vhodná obuv, oblečení, svázané vlasy– žádné punčocháče ( neumožní dětem dostatečnou volnost pohybu), boty do haly. Rodiče pevnou obuv a sportovní oblečení. Tělocvična není přehlídkové molo, proto prosím volte oblečení tak, aby se v něm děti cítily příjemně – neškrtilo je, nestyděly se, že je jim těšné nebo naopak, že jim padá. Zkrátka, aby během cvičení nemusely oblečení vůbec řešit. Stejně tak mít vlasy v culíku, sponkách, aby neměly potřebu se stále upravovat.

3, Lahev s vodou – ideálně, aby jí mladší děti uměly samy otevřít.

4, Omluva – v letošním roce budeme po omluvenkách trochu šlapat, program na trénincích připravujeme, přizpůsobujeme počtům . Proto děti omlouvejte.

5, Platby – pokud děti během roku přestoupí z jednoho oddílu do druhého, neplatí poplatek za přestup.

6, Akce – více info u trenérek

Potvrzení o Vašem zaplacení členského příspěvku, pro Vaší zdravotní pojišťovnu, Vám vystavíme na vyžádaní, po zaplacení Vašeho příspěvku. Kontaktujte: msene-lazne@sokol.Facebookové stránky oddílu jsou zde:

https://www.facebook.com/groups/1319602928216959


Program

  1. Hry, zdravotní cvičení

  2. Průpravné cvičení, akrobacie v páru (rodič a dítě)

  3. Překážková dráha - přirozená cvičení

  4. Základy atletiky pro nejmenší

  5. Hry určené pro rodiče s dětmi,

  6. Logopedie, doplňková cvičení, odpočinkové činnosti.

  7. Rozloučení


Aktuality oddílu 2021

Karneval

Oddíl vyhlašuje na 26. listopadu 2021 karneval pro členy oddílu -Klubík/ rodiče s dětmi. Rodiče s dětmi se mohou těšit na diskotéku, balónky, hry s míči, na padák, říkadla a spoustu zábavy.

Pro každé dítě bude připravená odměna v podobě karnevalového pytlíčku plného překvapení.


Školní rok 2021/2022

Nový rok 2022 jsme začali s komorním počtu, děti i maminky se moc těšili na cvičení. Začali jsme říkadly. Poté si maminky zacvičily jógu na především protažení zad.

Pro děti jsme si připravili senzomotorickou podlahu na aktivaci středu těla, děti a maminky chodili bosy.

Dále jsme měli překážkovou dráhu se zvýšenou plošinou. Na dalším stanovišti děti prolézaly tunelem, podlézali překážky z kuželů.. Nakonec jsme se rozloučili s písničkami a popřáli si hezký víkend.


Školní rok 2019/2020

Školní rok 2020/2021 byl kvůli Covidu19 zkrácený, cvičení probíhalo převážně venku a to na místním přírodním koupališti.

Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovali jednotlivým zvířátkům jako např. rybička, koníček. Cvičení probíhalo v zapůjčeném prostoru místního kulturního domu na velkém a malém sálu.
Ukázky z hodin Rodiče s dětmi 2021/2022