Klubík /Rodiče s dětmi

Rodiče s dětmi

Cvičitelky - Petra Hujová, Martina Grundová , Martina Procházková


Školní rok 2021/2022

Každý pátek od 9:00- 10:30

Cvičení je určené pro děti 2- 4roky, lze se i individuálně domluvit na přijetí jiné věkové kategorie

Co s sebou na cvičení:

Pevnou sportovní obuv se světlou podrážkou i rodiče, tričko, kraťasy nebo tepláky a pití.


Cvičení má za cíl hlavně začít rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek.

Náš oddíl má také za úkol připravit naše nejmenší sportovce na kolektiv. Školky, školy, družiny a kroužky. Tento oddíl jako jediný u nás v Sokole nabízí jedinečnou možnost zapojení maminek do sportovní výchovy svých dětí.

Potvrzení o Vašem zaplacení členského příspěvku, pro Vaší zdravotní pojišťovnu, Vám vystavíme na vyžádaní, po zaplacení Vašeho příspěvku. Kontaktujte: msene-lazne@sokol.eu


Program 2022

  1. Hry, zdravotní cvičení

  2. Průpravné cvičení, akrobacie v páru (rodič a dítě)

  3. Překážková dráha - přirozená cvičení

  4. Základy atletiky pro nejmenší

  5. Hry určené pro rodiče s dětmi,

  6. Logopedie, doplňková cvičení, odpočinkové činnosti.

  7. Rozloučení


  • Cvičitelky si vyhrazují právo na změnu programu.


V rámci oddílu se věnujeme pohybovým říkankám. Sestavujeme dětem originální opičí dráhy za doprovodu dětské lidové hudby. Využíváme při hodinách např. míče, žíněnky, obruče, senzomotorickou podložku, sadu pro trénink rovnováhy pro malé děti, padák...


Aktuality oddílu 2021

Karneval

Oddíl vyhlašuje na 26. listopadu 2021 karneval pro členy oddílu -Klubík/ rodiče s dětmi. Rodiče s dětmi se mohou těšit na diskotéku, balónky, hry s míči, na padák, říkadla a spoustu zábavy.

Pro každé dítě bude připravená odměna v podobě karnevalového pytlíčku plného překvapení.


Školní rok 2022

Nový rok 2022 jsme začali s komorním počtu, děti i maminky se moc těšili na cvičení. Začali jsme říkadly. Poté si maminky zacvičily jógu na především protažení zad.

Pro děti jsme si připravili senzomotorickou podlahu na aktivaci středu těla, děti a maminky chodili bosy.

Dále jsme měli překážkovou dráhu se zvýšenou plošinou. Na dalším stanovišti děti prolézaly tunelem, podlézali překážky z kuželů.. Nakonec jsme se rozloučili s písničkami a popřáli si hezký víkend.


Historie Klubíku

Školní rok 2020/2021 byl kvůli Covidu19 zkrácený, cvičení probíhalo převážně venku a to na místním přírodním koupališti.

Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovali jednotlivým zvířátkům jako např. rybička, koníček. Cvičení probíhalo v zapůjčeném prostoru místního kulturního domu na velkém a malém sálu.


Facebookové stránky oddílu jsou zde:

https://www.facebook.com/groups/1319602928216959Ukázky z hodin Rodiče s dětmi 2021/2022