Novodobá historie

Sokol Mšené-lázně

Pravda je, že se v obci o historii sokolovny a sokolů vůbec moc nemluví.

Datum vzniku jednoty / znovu obnovení: 2.1.1912 / 29.6.1991

"Sokol pro Mšené a okolí" byl založen ustavující schůzi 2. ledna 1912.

Obvod jednoty byl Mšené-lázně, Vrbice, Podol, Martiněves, Charvátce, Radešín a Ředhošť. Zakládající členové byli především učitelé ze školy ve Mšeném lázních.

Po zákazech byl Sokol obnoven v roce 1991 fotbalovým oddílem Mšené-lázně. Fotbalisté pod vedením trenéra Václava Kejře staršího se přihlásili k hodnotám Sokola, k jeho stanovám a cílům. Fotbalový oddíl je i v dnešní době pevnou součástí sokolské jednoty a sportuji vněm všechny věkové kategorie od přípravky po muže.

Při restituci dostal mšenský sokol místo zbourané sokolovny tělocvičnu a další nemovitý majetek v obci. Postupem času po změnách, sokol dostal pozemek fotbalového hřiště a část budovy kulturního domu se zastřešeným sportovištěm a zázemím.

Od roku 2012 se jednota rozšiřuje postupně o další aktivity. Začínají první letní sportovní soustředění, kde se dětí zdokonalují v pohybové všestrannosti a seznamují se z různými sporty. Na jednom z prvních soustředění si děti vymínili vznik oddílu boxu. Dnes tento oddíl již má první odchovance, kteří bojují o medaile na mistrovství ČR v juniorech a kadetech.

Od roku 2012 se začínají shánět finanční prostředky na opravu střechy a rekonstrukci zdevastovaného sportovního povrchu v tělocvičně. Do sokolovny na palubovku tělocvičny zatékalo. Voda v parketách a dřevěném podkladu napáchala své a do roku 2019 se jen z vypětím všech sil dařilo vedení jednoty provozovat tělocvičnu od 9 hodin do 22 hodin. Provoz byl možný jen s osobním nasazením statutárních zástupců, protože se zde porušovaly nejedny hygienické a další platné normy.

V roce 2013 obec přidělila jednotě dotaci ve výši 813 tis Kč určenou na provedení opravy střechy nad celým sportovištěm. Byla zastavena další devastace nemovitosti. Sokolové svépomocí pak zrekonstruovali malou tělocvičnu v 1. NP kde vzniká boxérna, posilovna a další prostor byl využíván jako hudební zkušebna.

Sokol Mšené Lázně měl zajištěné existenční problémy smlouvou o spolupráci s obcí Mšené- lázně. Obec hradila a hradí sportovní organizací energie, hradila cestovné za sportovními akcemi a sokolská jednota tak mohla své úsilí věnovat dalšímu rozvoji aktivit a rozšiřování činnosti. V létech 2013 až 2018 podpořila obec Mšené-Lázně Mšenský sokol, včetně opravy střechy, celkovou částkou těsně pod 2 mil. Kč. Tedy průměrná roční dotace v té době byla 330 tis. Kč na rok. Je to hodně ? Málo ? Některé individuální sportovce obec Mšené-Lázně podporovala částkou cca 10 tis.- Kč na roční činnost. Sokol v průměru tedy dostával přibližně 1400 Kč na jednoho svého sportovce a rok. Táto částka stačila v minulých létech, aby organizace neměla existenční problémy a aby sportovní organizace Sokol Mšené lázně řešil sportovní aktivity, řešil kvalifikace a vzdělávání trenéru, cvičitelů apod.

Obec v krajské soutěži vesnice roku za svou spolupráci se Sokolem byla pravidelně oceňována za péči o mládež a jedno Čestné ocenění obce od Ústeckého kraje zní: „Za spolupráci se Sokolem“ .

V roce 2019 jsme realizovali automatickou závlahu na našem fotbalovém hřišti ve spolupráci s firmou Meandr AZS s. r. o. Celková cena díla je přes 300 tisíc, podle kalkulace firmy. Máme systém ponorného čerpadla ve studně a pak je systém 24 postřikovačů z toho 8 je vzdáleno od krajní lajnové čáry 17 metru do středu hřiště. Jednotlivé trysky mají dosah cca 19 metrů, takže se překrývají. Takže zhruba za 2 a půl hodiny se zaleje rovnoměrně celé hřiště 3 mm vody a spotřebuje se cca 21 kubíků vody. Programátor lze nastavit i na kratší programy třeba během zápasu na poločasovou přestávku jen pro osvěžení trávy. Dále je možno dokoupit různé nástavby na hnojení, nebo na ovládání přes Wifi a mobilní aplikace. Firma přijela a vyfrézovala drážky pak jsme si vše dělali sami včetně instalace a aktivace. Pak nám firma provedla kontrolu a finální doladění. Celková účetní hodnota v brutto je ve výši 197 493 Kč (čerpadlo, práci, automatickou centrálu jsme měli své od dárců).

Po několika nezdarech u žádosti na investiční dotace u MŠMT, jsme byli v sokolské jednotě rozhodnuti, že uděláme vše pro rekonstrukci sportovního povrchu v sokolovně a v její tělocvičně. A pokud to půjde, provedeme celkovou rekonstrukci. Jednota byla připravena se zavázat u obce k čemukoliv, aby ji obec pomohla a obec naznačovala, že je ochotna i za cenu, že budou celou rekonstrukci financovat sami jednotě pomoci. Řešili jsme varianty úvěru sportovní organizací s ručením od obce a hledali jsme další společné možností pro realizaci sdružené investic.

Mezi tím se připravovala stavebně technická dokumentace a znovu se žádalo na MŠMT o dotaci. Nebýt obce a především zastupitelů obce, tak nikdy nejsme tam, kde jsme. Zastupitele ocenili práci Sokola v obci a rozhodli se, že dají do sokolské nemovitosti téměř 4 mil. Kč. Sokol jim slíbil, nabídl a podepsal smlouvu v hodnotě téměř 8 mil. Kč - škola má sportoviště na 20 let během školního vyučování. Dále vedení Sokola ve Mšeném-lázních slíbilo, že na své nejbližší valné hromadě předloží členům návrh na přednostní odprodej sokolovny v případě, že by někdy sokol ji byl nucen prodat.

V roce 2019 jednota od MŠMT dostala v programu V3 téměř 6 mil. Kč. Táto společná sdružená investice běžně v ČR nepoužívaná, je ale jedno z východisek pro spoustu sportovních nemovitostí.

Dne 1.3.2020 byla slavnostně představená veřejnosti a členům zrekonstruovaná Sokolovna s dvěma tělocvičnami.

My Sokolové nejsme v roli žebráka, my něco pro společnost děláme a my jsme ti, co zabezpečují kontinuálně sportovní aktivity pod kvalifikovaným vedením. Děláme pro společnost co ona si dnes žádá, a proto požadujeme určité podpory. My dnes nabízíme pohybové aktivity od nemluvňat po seniory.

Sokol v ČR je v mateřských školách jako jediný, kdo má ucelený program, Rodiče s dětmi, nejpřirozenější aktivity podporující vztahy rodičů s dětmi, jsou buď u komerčních subjektů a nebo u Sokolů. Roční poplatek u nás se rovná téměř jednorázovému vstupnému u komerčních konkurencí.

Dnes fungují u nás sportovní oddíly fotbalový, volejbalový, boxerský, cvičí rodiče s dětmi, mladší žáci cvičí všestrannost a základy gymnastiky cvičí starší žákyně.

Úrovně jsou od okresních soutěží přes krajské až po mistrovství ČR.

Jsme levní, ale nejsme nekvalitní, jsme nejlepší.


U nás vyrůstají mistři a u nás může cvičit každý.Slavnostní otevření sokolovny dne 1.března 2020 za účasti České televize


Dne 1. 3. 2020 byla slavnostně otevřena Sokolovna a v ní 2 zrekonstruované tělocvičny.

Sokolovna se rozjíždí do plných otáček, ne vše funguje na 100%. Nedodělky, technické problémy s novinkami, upravit vybavení, aby sloužilo co nejlepe. Sportovní soutěže jsou v plném proudu. Je toho hodně k řešení. Zase nestiháme. Nejsme dokonalí občas i chybujeme.