Příspěvky
Sokol Mšené lázně
pro rok 2024


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2024UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 28.2. na účet2500886660/2010Do poznámky uveďte: příspěvek 2024 příjmení rok narození


                          příklad: Příspěvek 2024 NOVAK 1981Variabilní symbol je číslo podle tabulky níže a dle hlavního oddílu kde je člen aktivní.Děti aktivní v jednom oddílu platí 1000,- Kč /rok (300,- ČOS, 700,- za 1 oddíl)

V případě, že dítě je ve více oddílech, tak za každý oddíl je příspěvek na činnost oddílu 500,-


Děti aktivní v oddílu boxu platí 1500,- Kč /rok (300,- ČOS, 1200,- za 1 oddíl)

V případě, že dítě je ve více oddílech, tak za každý oddíl je příspěvek na činnost oddílu 500,-  

Dospělí aktivní v jednom oddíle platí 2000,- Kč /rok (600,- ČOS, 1400,- za 1 oddíl)Dospělí aktivní v oddíle boxu platí 2500,- Kč /rok (600,- ČOS, 1900,- za 1 oddíl)DŮCHODCI NAD 65 LET platí jen poplatek ČOS ve všech oddílech 300,- Kč/rok

Všechny oddíly jsou vedené pod sokolskou všestrannosti a ze všestrannosti vycházejí. 
Základní příprava  v těchto oddílech  je postavená na všestranné přípravě  a pak se rozvíjí sportovní aktivita.

Příklad:

Dospělý ćlen je aktivní v oddílech fotbal a futsal.  


Tento člen fotbalu použivá hrací plochu hřiště, sportovní kabiny, má připravené vyprané dresy, v rámci fotbalu se účastní tréninku a zápasu na fotbalovém hřišti a v případě, že v zimě probíhá zimní příprva využívá sokolovnu a v ní velkou tělocvičnu.   


Jako člen futsalu má zajištěné 1x týdně prostor v sokolovně ve velké tělocvičně a spolu s oddílem se účastní jeho akcí. Je členem České obce sokolské.


Celkem tedy platí za celý rok  600.- Kč poplatek za ČOS a za každý oddíl 1400.- Kč. Tedy celkem 3400.- Kč.


Pokud by se jednalo o mládež do 18 let tak při účasti ve stejných oddílech zaplatí 300.- ČOS a 700.- za každý oddíl 500,-, tedy celkem  1500.- Kč za rok.Příspěvky od zdravotních pojišťoven


Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP – info zde,   Formulář OZP
přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů, např. VZP přispívá 500 Kč dospělým a 800 dětem. ZPMVČR přispívá dětem na sport 1500 Kč .


Potvrzení o Vašem zaplacení členského příspěvku, pro Vaší zdravotní pojišťovnu, Vám vystavíme na vyžádaní, po zaplacení Vašeho příspěvku. kontaktujte: zslaninova@sokol.eu 

Zaplacené členské příspěvky Sokol Mšené lázně pro rok 2021.