Ceník 2024

Ceník 2024 (platný od 1.1.2024)

Pronájem sokolovny (velké tělocvičny)

85 minut za 700,-

Jednorázový vstup do sokolovny

dospělý nečlen Sokol Mšené-lázně 120,-

dospělý člen Sokol Mšené-lázně jiného oddílu 60,-

mládež mladší 18 let nečlen Sokol Mšené-lázně 60,-

mládež mladší 18 let člen Sokol Mšené-lázně jiného oddílu 35,-

Roční členský příspěvek


Děti aktivní v jednom oddílu platí 1000,- Kč /rok (300,- ČOS, 700,- za 1 oddíl)

V případě, že dítě je ve více oddílech, tak za každý oddíl je příspěvek na činnost oddílu 500,- 

Děti aktivní v oddílu boxu platí 1500,- Kč /rok (300,- ČOS, 1200,- za 1 oddíl)

V případě, že dítě je ve více oddílech, tak za každý oddíl je příspěvek na činnost oddílu 500,-  

Dospělí aktivní v jednom oddíle platí 2000,- Kč /rok (600,- ČOS, 1400,- za 1 oddíl)Dospělí aktivní v oddíle boxu platí 2500,- Kč /rok (600,- ČOS, 1900,- za 1 oddíl)DŮCHODCI NAD 65 LET platí jen poplatek ČOS ve všech oddílech 300,- Kč/rok