Formuláře

Zápis do provozního deníku Sokolovny: https://forms.gle/F82er5Zep2eWVEtMA

Tento formulář je určen k provedení zápisu do provozního deníku Sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Mšené-lázně a sportovišť v této sokolovně. Jedna se o společný deník pro velkou i horní tělocvičnu v této sokolovně.

Vedoucí cvičení, trenéři, cvičitelé, vedoucí organizací, které používají sportoviště zde zapisují především, ale ne jen tyto události :

 • zjištěné závady na sportovišti, vybavení sportoviště, sociálním zázemí uvnitř budovy sokolovny

 • použité lékárničky, nebo jiného zdravotního materiálu z výbavy sportoviště

 • úraz na sportovišti

 • další důležité informace, které by měl správce tělocvičny vědět aby se předešlo případným dalším poškozením nebo úrazům


Kniha úrazů - zápis do ní:

Kniha úrazů je evidenční kniha pracoviště - tělocvičen v sokolovně pro hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Do knihy úrazů zapisuje vedoucí pracovník bezodkladně všechny úrazy, které se na pracovišti odehrají.

Do knihy úrazů se zapisují zranění i v takovém případě, kdy:

 • nebyla způsobena pracovní neschopnost cvičence, zaměstnance

 • byla způsobena pracovní neschopnost cvičence, zaměstnance nepřesahující tři kalendářní dny

 • došlo ke zranění cvičence, zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny

 • došlo k úmrtí cvičence, zaměstnance .

V případě úrazu vedoucí cvičení, cvičitel, trenér posoudí závažnost poranění.

V případě vážnějšího úrazu postupuje následujícím způsobem:

 • Zavolá záchrannou službu

 • Zabezpečí poskytnutí první pomoci

 • Informuje vedení Sokolské jednoty - a popřípadě vedení školy

 • Oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost

 • Zapíše úraz do ,,Knihy úrazů“


Cestovné - žádost o uhrazení cestovného:

https://1url.cz/@cestovne2022

Žádost o proplacení cesty u Sokol Mšené lázně. Formulář slouží k evidenci cesty rodiče, trenéra cvičitelé za účelem soutěží, příprav a pod.
Jsou hrazeny 3.- Kč za ujetý kilometr jako podpora pro sportujicí mládež. Před vyplacením cesty je nutné, aby mezi Sokol Mšené lázně a žadatelem byla uzavřená smlluva, která platí 3 roky.
Smlouva je k dispozici na adrese: msene-lazne@sokol.eu.