Fotbal Sokol Mšené-lázně

Fotbal přípravka

Fotbal žáci

Fotbal dorost

Fotbal muži

Fotbal stará garda

Box Sokol Mšené-lázně


Volejbal Sokol Mšené-lázně

Tento druh sportu je vhodný pro děti od 5 let. Ze začátku se děti učí házet a chytat míč. V dalších fázích se učí základy volejbalu, od odbití prsty, bagru, spodního a horního podání, smečování, blokování.

Děti se během roku účastní i různých turnajů, jako první se seznamují s barevným minivolejbalem, dále se účastní i krajských turnajů, přátelských zápasů a své dovednosti ukazují i na zápasech rodičů s dětmi.

Každý rok se pro děti vytváří i volejbalové příměstské letní soustředění, kde si vyzkouší hraní na antuce a Beach volejbal.


Volejbalová přípravka

Volejbal mladší žákyně

Volejbal hoby

Všestrannost předškolní děti

 • Klubík - cvičení rodiču a dětí - cvičení pro nejmenší dětí.
  RDPD neboli cvičení rodičů a předškolních dětí patří do odboru sportovní všestrannosti.
  Hodiny cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí a mladšího žactva jsou koncipovány tak, aby děti posilovaly celé tělo bez jednostranné zátěže, rozvíjely své pohybové dovednosti i jemnou motoriku.
  V hodinách využíváme různé nářadí i náčiní, cvičíme na hudbu, hrajeme hry, pro napodobivá cvičení používáme dětské říkanky a podobně. Kromě tělesného rozvoje dětí je cvičení přínosné i pro jejich socializaci, fungování v kolektivu a komunikaci (nejen) s vrstevníky.
  Další informace a fotky z cvičení.

 • Cvičení všestrannosti předškolních dětí - jak nám dět rostou účastní se pak již samostatně cvičení při kterém se i nadále seznámují se sportovním prostředím. Zdokonaluji se v základních cvičebních a pohybových aktivitách.
  Cvičení předškoláku je průprava pro další zapojení do některého zájmového sportovního oddílu a je zde plynulý přechod do oddílu cvičení mladších žáků.
  Táto všeobecná pohybová příprava je vhodná pro všechny dětí.


Všestrannost žactvo

 • Cvičení mladších žáků

 • Cvičení starších žáků

Všestrannost dospělí

 • Cvičení seniorek - zdravotní cvičení žen. Cvičení vede zkušená cvičitelka Zdeňka Bláhová. Přijďte si zacvičit pro své zdraví a udržení kondice. Cvičení je přizpůsobené Vašim možnostem.

 • Kruhové tréninky - Kruhový trénink je vysokointenzivní intvervalové cvičení, při kterém se na 10-15 stanovštích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterých následuje krátká, standardně 10-15 vteřinová, pauza na přesun na další stanoviště.

Stolní tenis Sokol Mšené-lázně

Stolní tenis Sokol Mšené-lázně zahájil svou činnost v roce 2021. Jedná se o mladý oddíl, který má zatím k dispozici 3 téměř nové stoly. hrači zatím nehrají žádnou soutěž a ping pong si hraji pro potěšení z pohybu. Oddíl se postupně rozrůstá a pravděpodobně se bude vybavovat dalším stolem. Zatím se oddíl schází jednou týdně.

Badminton Sokol Mšené-lázně

Badminton Sokol Mšené-lázně využivá 4 kurtů v sokolovně ve velké tělocvičně.
Tento oddíl je pod všestrannosti a je učen všem, kteříchtějí pravidelně si zahrát tnto sport. Členové nesoutěžív žádné badmintonové soutěží ale jednou za rok se realizuje badmintonový turnaj kdy naší členové mají možnost porovnat své kvality z hráči z okolnách oddílua klubů.

Letní tábory a pobyty v přírodě

 • Letní tábory - V roce 2022 pořádá skupina naších lenů již 10. ročník letního tábora.
  Tentokrát již na 14 dnů a táborů se zúčastní 100 dětí.

 • Turistické, cyklistické a vodácké aktivity -