Všestrannost 

Cvičení rodiče s dětmi

 Školní rok 2024/2025

      Trenérka III. třídy Martina Grundová 

  Každé úterý 16:00 – 17:15 

 Přijímáme nové členy do tohoto oddílu, po domluvě

      Do tohoto oddílu hledáme k Martině cvičitelku/cvičitele. Pokud tedy máte zájem, neváhejte se na nás obrátit

 Všestrannost - Cvičení rodiče s dětmi je určeno pro děti 2 - 6 let -  lze se i individuálně domluvit na přijetí jiné věkové kategorie.

Cvičení všestrannosti proto doporučujeme nesportujícím dětem i dětem, které se již sportu aktivně věnují. Děti se naučí základům atletiky a gymnastiky a  párové akrobacie rodič s dítětem.

 V loňských letech se do předškolního oddílu všestrannosti přihlásilo větší množství dětí, proto jsme se rozhodli tento oddíl rozdělit. Děti mladší 3 let potřebují více individuální péče, proto pro ně otevíráme cvičení s rodiče s dětmi. Oddíl jim pomůže s prvním seznámením s tělocvičnou, naučí základní pohybové dovednosti a návyky a to pod dohledem nejen trenérky, ale i rodiče.

 Model cvičení je jeden na jednoho (dítě – rodič/prarodič/jiný dospělý) . Tento model umožní dítě individuálně vést, dohlédnout na správné provedení a bezpečnost. Jsou, ale i děti, které vyžaduji individuální péči po 4roce věku a i pro ně je připraven tento oddíl. V tomto oddílu mohou cvičit rodiče s dětmi, kteří jsou starší po individuální domluvě.

Cvičení je zaměřeno na vnímání vlastního těla. V průběhu roku se budeme věnovat nácviku základních poloh pro cvičení - sed turecký, vzpor klečmo a další základní polohy. Budeme s dětmi rozvíjet koordinaci ruka/oko. Budeme se věnovat nácvíku jemné motoriky. Nácviky základních pohybových dovedností- lezení na žebřinách, plazení, běh, poskoky a převal. 

Budeme hrát na pohybové hry za doprovodu lidové hudby. Využívat tradiční nářadí žíněnky, žebřiny, ale i netradiční jako například padák, senzomotorické podlahy, masážní míčky, labilní čočky a další náčiní, které je velmi populární při rozvoji pohybových dovedností nejen u nejmenších. 

Vaše děti naučíme dovednosti odpovídající jejich fyziologickému vývoji. Sport činíme pro děti zábavným i užitečným! Dětem s nadáním nebo chutí pro konkrétní sportovní disciplínu, doporučíme specializované sportovní oddíly.


Co všechno nás na cvičení čeká? 


ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

1, Dochvilnost – nechodit pozdě, nechodit moc brzy 

2, Vhodná obuv, oblečení, svázané vlasy– žádné punčocháče ( neumožní dětem dostatečnou volnost pohybu), boty do haly. I Rodiče mají pevnou obuv a sportovní oděv. Tělocvična není přehlídkové molo, proto prosím volte oblečení tak, aby se v něm děti cítily příjemně – neškrtilo je, nestyděly se, že je jim těšné nebo naopak, že jim padá. Zkrátka, aby během cvičení nemusely oblečení vůbec řešit. Stejně tak mít vlasy v culíku, sponkách, aby neměly potřebu se stále upravovat.

3, Lahev s vodou 

4, Omluva – v letošním roce budeme po omluvenkách trochu šlapat, program na trénincích připravujeme, přizpůsobujeme počtům . Proto děti  omlouvejte sms 604421780

5, Platby – pokud děti během roku přestoupí z jednoho oddílu do druhého, neplatí poplatek za přestup.

6, Akce – v letošním školním roce pro vás připravujeme outdoorový závod Sokolí stezkoum, Běh republiky, Mikulášskou, Karneval a další.


Potvrzení o Vašem zaplacení členského příspěvku, pro Vaší zdravotní pojišťovnu, Vám vystavíme na vyžádaní, po zaplacení Vašeho příspěvku. kontaktujte: msene-lazne@sokol.eu


Facebookové stránky oddílu jsou zde:   https://www.facebook.com/groups/558355944368208