Kruhový trénink

Trenérky III. třídy Míša Davidová a Markéta Koutová

každý pátek od 18:30 do 19:45

Facebookové stránky Kruhový trénink - TJ Sokol Mšené lázně

Kruhový trénink - ,, Kruháč "

Kruhový trénink je metoda cvičení, která spočívá ve střídání několika cviků s krátkou přestávkou mezi jednotlivými koly.

Hlavními body kruhového tréninku je vytrvalost, obratnost i síla. Kruhový trénink je složená sada cvičení. Každé cvičení provádíte pro různou svalovou skupinu a je možné provést 6 až 10 různých cvičení. Velmi důležitým faktorem je zde určitá délka pauzy. Zpravidla je jen tak dlouhá, aby umožnila cvičícímu pouhý přesun z jednoho stanoviště na druhé.

Základní rysy obecného kruhového tréninku

  • počet stanovišť (cviků): 8 až 15

  • délka provádění daného cviku: 30 sekund

  • délka pauzy (přestávky) mezi cviky: 10 sekund

  • počet odcvičených „kruhů“ v dané tréninkové jednotce: 5 až 8


Roční členský příspěvek na Kruhový trénink

Dospělý Česká Obec Sokolská / ČOS 500,- + oddílový příspěvek 1000,- za 1 oddíl

Mládež mladší 18 let Česká Obec Sokolská /ČOS 200,- + oddílový příspěvek 500,- za 1 oddíl

Jednorázový vstup na Kruhový trénink

Dospělý nečlen Sokol Mšené-lázně 100,-

Dospělý člen Sokol Mšené-lázně jiného oddílu 50,-

Mládež mladší 18 let nečlen Sokol Mšené-lázně 50,-

Mládež mladší 18 let člen Sokol Mšené-lázně jiného oddílu 30,-

Potvrzení o Vašem zaplacení členského příspěvku, pro Vaší zdravotní pojišťovnu, Vám vystavíme na vyžádaní, po zaplacení Vašeho příspěvku. kontaktujte: msene-lazne@sokol.eu