Všestrannost předškoláci


Trenérky III. třídy Žaneta Slaninová, Michaela Davidová a Martina Grundová


Školní rok 2022/2023


Předškoláci děti od 4let pondělí 16:00 - 17:15


V letošním školním roce do tohoto oddílu nebudeme přijímat děti mladší 4 let ( individuální domluva – děti, které již vloni navštěvovaly, budou jim 4 zachvíli apod.

Cvičení pohybové všestrannosti pro děti. Cvičení je zaměřeno na pohybové aktivity gymnastika, atletika, míčové hry. V současné době je trendem pohybové zatížení dítěte jednostranným tréninkem. Cvičení všestrannosti proto doporučujeme nesportujícím dětem i dětem, které se již sportu aktivně věnují. Děti se naučí základy gymnastických a atletických disciplín, šplh. Zjistěte, jestli Váš sportovec/sportovkyně umí kotoul, vyšplhá na prádelní šňůru a udělá výmyk na klepadle.

Vaše děti naučíme dovednosti odpovídající jejich fyziologickému vývoji. Sport činíme pro děti zábavným i užitečným! Dětem s nadáním nebo chutí pro konkrétní sportovní disciplínu, doporučíme specializované sportovní oddíly.


Potvrzení o Vašem zaplacení členského příspěvku, pro Vaší zdravotní pojišťovnu, Vám vystavíme na vyžádaní, po zaplacení Vašeho příspěvku. kontaktujte: msene-lazne@sokol.eu


Facebookové stránky oddílu jsou zde: https://www.facebook.com/groups/558355944368208


2021/2022