Sokolí stezkou  

Shrnutí Sokolí stezkou 2024

Na bývalém koupališti proběhl dne 11.5.2024 již 5. ročník outdoorového závodu Sokolí stezkou. K letošnímu závodu se celkově přihlásilo 86 závodníků. Nejvíce obsazená kategorie letos byla ta předškolní. Pro kategorii předškolní a mladší děti byla vyfáborkovaná trasa 1 600 m, na trase děti vyzkoušeli svou dovednost při hodu míčem, po největším kopci v celé trase lesem čekal na děti úkol zdolat lanovou dráhu, šlo o zvládnutí koordinace těla na vyvýšené plošině (slackline). Většina dětí si tento adrenalinový zážitek opravdu užívala.

Na stanovišti Jsem Sokol děti prověřila trenérka Sokola, jestli děti znají základní principy a historii Sokola. V rámci dalších stanovišť závodníci poznávali přírodu a zvířata. (Myslivost a přírodověda). Na posledním stanovišti kratší trasy děvčata ověřila znalost základních hasičských znalostí. Toto stanoviště bylo pro děti nejvíce chybové, do dalšího ročníku si zadáváme společně s Hasičema Mšené-lázně ,, cíl „  zvýšit a ukotvit vědomosti v tomto oboru.

Starší kategorie žáku a dospělí k těmto stanovištím absolvovali na delší trase 4 300 m i stanoviště kde poznávali Topografické značky, projevili znalost v Dopravních předpisech, bez kterých by cyklista neměl jezdit samostatně na kole po silnici. Na zdravovědě byla zdravotnice, která prověřila schopnost závodníků se zorientovat v poskytnutí první pomoci a zareagovat a rozpoznat prioritu ošetření zraněného, při vážném úrazu. Vlastivěda letos odhalila, že se závodníci lépe, než loni orientují v polohách měst, řek a pohoří a tím nás mile překvapili. Jako poslední stanoviště jsme letos zařadili Šifru, práci s buzolou. Závodníci měli úkol správně určit azimut a vyhledat v přírodě ukrytou krabičku se šifrou.

V cíli pro závodníky byl připravený balíček. S pitím, zmrzlinou, občerstvením, pozorností od Sokola a od Besipu.

Pro děti jsme připravili milé překvapení v podobě heliových balónků, které děti dostávali jako dárek. Byl to den plný radosti. Proběhlo i první grilování na novém veřejném grilu. Závodníci měli možnost ochutnat guláš, který byl opravdu vynikající. Na čepu bylo chlazené Zichovecké pivo. Pro děti byli připravené limonády a voda. Ke svačince Makronky od Markétiny Cukrárny. K občerstvení byly klobásy, buchty a další.  V prostoru koupaliště byla připravená Toi Toi.

Celou akcí nás provázela prezence s našimi děvčaty, měly  plné ruce práce s výsledky a za tuto práci patří děvčatům velký dík. Počítání a vyhlašování 8 kategorií je velká výzva a závodníkům děkujeme za shovívavost při čekání na svůj výsledek.

Dále bych ráda ocenila i práci ostatních dobrovolníků ať na stanovištích, na občerstvení a dalších co pomáhali s přípravami, hladkým chodem závodu, a především s úklidem, který trvá i druhý den do odpoledních hodin.

Na koupališti byli s námi i Hasiči Mšené – lázně, připravili pro děti kvíz, oheň, ukázali nový požární vůz a pomáhali nám s chodem celého závodu. Pro děti si připravily pěnu, kterou děti opravdu zbožňují. Děkujeme!!

Na závod dohlížel i zdravotník a zdravotnice, celá akce se obešla bez úrazů. A letos i bez větších odřenin, jen klíšťata, proti kterým leckdy ani repelent není dost účinná ochrana.  

Děkuji partnerům a sponzorům, závodníkům a dobrovolníkům jménem Sokola Mšené – lázně bez Vás by závod nebyl takový, jaký je.

Děkujeme!!

Těšíme se na další ročník, který už nyní plánujeme opět předpokládáme, že proběhne v květnu 2025. Již nyní se můžete těšit na novinky, které nový ročník přinese. Víme, že je stále co zlepšovat a k tomu by se mám hodlila posila 😊

Když by se někdo chtěl stát dobrovolníkem/ Sokolem/ trenérem/ trenérkou a připravovat s námi závod rádi ho přivítáme do svých řad.

 Kontaktujte mě prosím na mgrundova@sokol.eu, případně přijďte na naše tréninky, rozpis na webu.

Více na webu a facebooku Sokola Mšené-lázně.

 

Za Sokol Mšené-lázně Martina Grundová

 


Výsledky 2024

Nejmladší 

Předškoláci 

Mladší I.

Mladší II.

Starší III.

Starší IV.

Muži/ ženy

Fotografie 2024

Více ve fotogalerii Sokolí stezkou 

Výhry 2024💥

Časový harmonogram závodu

 

13:00 -13:30 – Přihlášení závodníků k závodu a registrace nepřihlášených                           online

                            Zahájení doprovodného programu  

13:45 – 13:55 – Oficiální zahájení závodu -  pokyny před závodem

14:00 – Start závodu

14:30 -15:50 -  Průběžné vyhlašování kategorií

15:50               Předpokládané ukončení závodu

16:00 - 17:00 - Hasiči Klapý ( ukázka záchrany tonoucího z člunu)

17:00 - 19:00 - Posezení s hudbou na bývalém koupališti Mšené-lázně

Trasa závodu

Kde zaparkovat? 

 5. Ročník outdoorového závodu se konal v sobotu 11. května 2024 na bývalém koupališti ve  Mšených lázních.


,, Každý závodník obdrží balíček občerstvení po zaběhnutí závodu od našich sponzorů." 

,, V kategorii nejmladší a předškoláci každý závodník obdrží diplom za doběhnutí " Pozvánka na  závod Sokolí stezkou

Startuje se na místním bývalém koupališti kde jsou vzrostlé stromy, které nám poskytnou stín. Dále máme připravené stany s posezením pro závodníky, ale také pro fanoušky závodu. Trasa, povede lesem kopcovitého terénu. Každý závodník obdrží balíček po zaběhnutí závodu od našich sponzorů.V soutěži jde o rychlost, ale také o vědomosti!!


 V hasičské nádrži nedoporučujeme koupání! 

Prosím vybavte se repelenty a opalovacími krémy, pokrývkou hlavy, závodníci také pevnou obuví a dlouhými nohavicemi!!


Závod poběží dvoučlenné hlídky po vyfáborkované trati. Na trati bude připraveno 12 stanovišť, letos pro Vás bude připravené staré stanoviště nově. Pro starší bude stanoviště šifra koncipováno jinak. Jako orientace v mapě a terénu. 

 Informace pro závodníky

Závod je určený všem sportovcům od 2 let. Děti v kategorii nejmladší a  předškoláci běží z důvodu bezpečnosti  vždy s dospělou osobou. 

Starší kategorie / hlídky startují ve dvojicích, ve stejné věkové kategorii. Hlídky dorost, muži ženy mohou startovat samostatně. Hlídky mohou být i smíšené (dívky a chlapci, ženy/muži)

KATEGORIE

Hlídky se rozdělují na kategorie  nejmenší žactvo, předškolní žactvo, mladší, straší žactvo, dorost, dospělí a muži/ženy

Trať závodu - start i cíl závodu je na koupališti Mšené-lázně, trasa je barevně vyfáborkovaná.

Závod se poběží po Stezce Otakara Hostinského, starší podél kolejí a mladší, kratší trať močidly.

Na trati není dovoleno mít sebou mobil.

Na trati dlouhé 1600 m poběží  s předškoláky a s nejmenšími s rodiče, děti ve dvojicích a mládež také. Dorost a dospělí  běží

 4 600 m. Všechny hlídky budou plnit předem určené stanoviště, v případě starších i samokontroly.

Kontrolní stanoviště a samokontroly

Stanoviště bude mít své číslo a předem určeného rozhodčího na stanovišti. Stanoviště pro starší závodníky budou bez rozhodčího (samokontrola), kde budou muset závodníci vyřešit připravený úkol bez rozhodčího na stanovišti

Vyhlašování kategorií:

Již ze zkušenosti mohu říci, že první vyhlašování předškolní kategorie bude okolo 14:40, poté se budou postupně  zhruba po půl hodině vyhlašovat následující kategorie, vždy první tři místa.

OBČERSTVENÍ

- Sokol Mšené-lázně zajišťuje po celou dobu občerstvení. Připravujeme teplé i chlazené nápoje, i něco na zub :)

Každý závodník obdrží balíček po zaběhnutí závodu od našich sponzorů.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 Těšit se můžete na hasiče ze Mšených lázní, zdravotníka, překážkovou dráhu a Hasiče z Klapý.


Za Sokol trenérka Martina Grundová 

M: 604421780

E: mgundova@sokol.eu
Sokolí stezkou 2023

Výhry z minulých ročníků

Fitness náramek Niceboy X-FitpoloKOLOBĚŽKA SPARTAN 125 LILAGS Arctica PrideCattara mumie Sofia 10°C