Zpravodaj 

SOKOLÍ STEZKOU 2024 


Ráda bych Vás jménem Sokola Mšené-lázně pozvala na již 5. ročník outdoorového závodu.

Dne 11. května 2024.

Startovat budeme již tradičně v prostorách bývalého koupaliště.

Hlídky poběží lesem po vyfáborkované trati. Cestou budou plnit připravené stanoviště (přírodověda, lanová překážka, hod...)

V závodě jde o rychlost, ale také o vědomosti. Díky pravidelnému pohybu se stáváme odolnějšími a zdravějšími.

Razíme Sokolské heslo: V zdravém těle zdravý duch!

 

Kategorie jsou pro děti s rodiči, pro děti ve dvojicích, pro mláděž, ale i pro dospělé jak samostatně závodící, tak i klasicky v dvoučlenné hlídce.

Trasa pro mladší kategorie zůstává stejná, poběží kratší trasu. Pro starší kategorie máme letos přichystanou trasu upravenou.

Cena startovného je letos při registraci a platbě online stejná a to 50 Kč/ osoba. Při registraci a platbě startovného až na místě je cena startovného 60 Kč/ osoba.

V 13 -13:30 se závodníci přihlašují k závodu. A to i online registrovaní, ale i ti, kteří zatím registrovaní online nejsou. 

Start závodu je v 14h, předpokládané ukončení závodu v 16h.

Máme připravený doprovodný program závodu.

Hasiči z Mšených lázních budou mít připravené kvízy a oheň.


 Zdravotník vám ukáže, jak se správně zachovat, když je třeba poskytnout první pomoc.


My ze Sokola máme nejen pro děti připravené náčiní v podobě překážkové dráhy. Jedná se o ukázku, co s dětmi trénujeme v Sokolovně.

Po skončení závodu, přibližně okolo 16 h proběhne ukázka záchranné akce. Hasiči z Klapý, předvedou ukázku záchrany tonoucího.


Po celou dobu akce bude připravené občerstvení s posezením.

Jménem Sokola bych Vás také ráda pozvala na blížící se Všesokolský slet, který se bude konat v Praze dne 30.6.- 5.7.2024. www.slet2024.cz


Zdar! Sokol Mšené lázně