Vítáme nové členy

Vstupem do Sokola berete na sebe i zodpovědnost za fungování spolku.

Nejenže vám je umožněno sportovat pod hlavičkou Sokola, ale máte zde práva plnohodnotných členů.
Na rozdíl od některých komerčních projektů, kde jednotliví sportovci nemohou ovlivňovat ekonomiku a děni v organizaci, v Sokole můžete svou aktivitou přispět k rozvoji organizace a naopak můžete využívat ty hodnoty, kterými vaši kolegové - sestry a bratři do organizace přispěli.

Na těchto principech Sokol fungoval již před 160 lety a díky těmto hodnotám sokolové vždy byli hrdí na svůj spolek.

Věříme, že i ty se stáváš rád členem spolku sokolského a že kromě pohybových aktivit si budeš moci užít další naše akce .

Postup pro zájemce o členství


 • Vybrali jste si aktivitu, kterou u nás chcete provozovat, seznámili jste se se stanovami spolku?
  Máte zájem o členství?

 • Vyplníte přihlášku ZDE: https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/00554464
  (budete potřebovat vlastní fotografii (digitální cca pasovou - průkazovou)
  Vyplněná přihláška Vám přijde na Váš email.
  Podepsanou ji přineste na sokolovnu a nebo hoďte u sokolovny do poštovní schránky.
  Můžeme Vám ji vytisknout na klubovně a stavte se ji podepsat.

 • Zaplatíte členský roční příspěvek za ČOS a oddílový příspěvek (pokud se hlásíte do jednoho oddílu)
  informace o příspěvcích najdete zde.

 • Po vyplnění přihlášky a zaplacení příspěvku Vaše přijetí bude projednáno výborem jednoty a po přijetí budete informovaní na kontaktní email, kde zároveň obdržíte digitální členský průkaz včetně potvrzení o zaplacení členského příspěvku za aktuální rok.
  Vaše členství je platné do konce března následujícího roku.
  Pak po neobnovení členství zaplacením členského a oddílového příspěvku je deaktivováno.

 • Jste již členem Sokola Mšené-lázně ?
  Pak již Vám nic nebrání využívat svého členství v České obci sokolské, v organizaci jehož jsme nedílnou součástí a jsme hrdí pokračovatele 160 leté tradice.

Informační memorandum o zpracování os. údajů v ČOS


Prokazování členství v roce 2022 pro Sokol Mšené lázně

Dokladem o členství je u Sokol Mšené lázně
elektronický členský průkaz s “elektronickou” členskou známkou a datem platnosti do 03/2023
(Tzn. do tohoto data musí být nejpozději uhrazena nová členská známka na rok 2023
jinak je členství deaktivováno )

Kontrola členství
a) předložením elektronické verze průkazu s QR kódem (např. na mobilním telefonu, tabletu apod.) – kontrola probíhá naskenováním
QR kódu (mob. telefonem, tabletem) a zobrazením stavu členství,
nebo
b) předložením vytištěného průkazu z PDF s QR kódem – kontrola probíhá naskenováním QR kódu (mob. telefonem, tabletem)
a zobrazením stavu členství

QR kód / kód na průkazce slouží k ověření:
- příslušnosti k T. J. Sokol a SŽ, hostování - roku narození (nutné pro kontrolu např. na závodech) - statutu členství (aktivní / neaktivní) - fotografie