Vítáme nové členy

Vstupem do Sokola berete na sebe i zodpovědnost za fungování spolku.

Nejenže vám je umožněno sportovat pod hlavičkou Sokola, ale máte zde práva plnohodnotných členů.
Na rozdíl od některých komerčních projektů, kde jednotliví sportovci nemohou ovlivňovat ekonomiku a děni v organizaci, v Sokole můžete svou aktivitou přispět k rozvoji organizace a naopak můžete využívat ty hodnoty, kterými vaši kolegové - sestry a bratři do organizace přispěli.

    Na těchto principech Sokol fungoval již před 160 lety a díky těmto hodnotám sokolové vždy byli hrdí na svůj spolek.

    Věříme, že i ty se stáváš rád členem spolku sokolského a že kromě pohybových aktivit si budeš moci užít další naše akce . 

Postup pro zájemce o členství

Informační memorandum o zpracování os. údajů v ČOS  

Prokazování členství v roce 2024/2025  pro Sokol Mšené lázně

Dokladem o členství je u Sokol Mšené lázně
elektronický členský průkaz s “elektronickou” členskou známkou a datem platnosti do 03/2024
(Tzn. do tohoto data musí být nejpozději uhrazena nová členská známka na rok 2024
jinak je členství deaktivováno )

Kontrola členství
a) předložením elektronické verze průkazu s QR kódem (např. na mobilním telefonu, tabletu apod.) – kontrola probíhá naskenováním
QR kódu (mob. telefonem, tabletem) a zobrazením stavu členství,
nebo
b) předložením vytištěného průkazu z PDF s QR kódem – kontrola probíhá naskenováním QR kódu (mob. telefonem, tabletem)
a zobrazením stavu členství

QR kód / kód na průkazce slouží k ověření:
- příslušnosti k T. J. Sokol a SŽ, hostování - roku narození (nutné pro kontrolu např. na závodech) - statutu členství (aktivní / neaktivní) - fotografie 

Více informací v jednotlivých oddílech: